Zasady ruchu drogowego
obowiązujące rowerzystów

 

1. Rower przejeżdżający przez jezdnię

Zgodnie z przepisami kierowca musi zachować szczególną ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu dla rowerzystów. Oczywiście tak, jak dotychczas powinien ustępować pierwszeństwa rowerom przejeżdżającym przez przejazd.

Kierowca skręcający w drogę poprzeczną ma pierwszeństwo, przed rowerzystą przejeżdżającym przez jezdnię, z wyjątkiem sytuacji, gdy rowerzysta znajduje się na wyznaczonym przejeździe.

 

2. Jazda rowerzysty po poboczu

Wyjazd rowerzysty z drogi rowerowej na pobocze jest włączaniem się do ruchu.

Dlatego wyjeżdżając na pobocze rowerzysta musi zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu poruszającym się po poboczu.

 

3. Zasady korzystania z drogi przez rowerzystę

Rowerzysta ma Obowiązek korzystać z istniejącej drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych.

Gdy nie ma drogi dla rowerów, wówczas rowerzysta powinien w pierwszej kolejności korzystać z pobocza, jednocześnie pamiętając o wciąż obowiązującej zasadzie nakazującej zrezygnować z jazdy poboczem, o ile jazda rowerem utrudniłaby poruszanie się pieszych lub gdy pobocze nie nadaje się do jazdy.

Dopiero w ostateczności, gdy nie ma drogi rowerowej i gdy rowerzysta nie może skorzystać z pobocza (ze względu na jego brak lub ze względu na stojące na nim pojazdy) możliwa jest jazda prawą stroną jezdni.

Oczywiście kierujący rowerem powinien jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, a w przypadku, gdy jedzie więcej niż jeden rower, powinny one poruszać się jeden za drugim.

 

4. Jazda rowerem po chodniku

Rowerzysta może wyjątkowo skorzystać z chodnika., gdy:

•dozwolona prędkość dla pojazdów na jezdni przekracza 60 km/h,

szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m.

Jadąc po chodniku, rowerzysta powinien jechać powoli, zachowywać szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, czyli usuwać się z ich drogi zapewniając im swobodę korzystania z chodnika.

 

5. Wspólna jazda rowerami osoby dorosłej z dzieckiem

Osoby dorosłe mogą wybrać się na przejażdżkę rowerową z dzieckiem poniżej 10 lat.

Opiekun dziecka może poruszać się wraz z nim po chodniku, jadąc powoli i ustępując miejsca pieszym.

 

 

http://1.1.1.1/bmi/www.sdabrowa.pl/publikacje/brd_2/grafika/manewry/sygn_01.gif